RSS  e-mail  sitemap

Vzdálená internetová laboratoř

logo gymkt

Fyzikální pokusy řízené přes Internet

Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

úvod experimenty o laboratoři kontakt odkazy

Arduino UNO – obecná charakteristika

Arduino/Genuino Uno je vývojová deska založená na mikrokontroléru ATmega328P.  Má 14 digitálních vstupně/výstupních pinů (z toho 6 lze použít jako PWM výstupy) a 6 analogových vstupů (10 bitové rozlišení). Pro připojení desky Arduino k PC je na desce USB konektor a nebo ICSP.

Vstupy/výstupy

Arduino UNO

Každý ze 14 digitálních pinů na modulu Uno může být použit jako vstup nebo výstup pomocí funkcí pinMode() , digitalWrite() a digitalRead(). Pracují na 5 Voltech.  Každý pin může poskytovat nebo přijímat 20 mA. Maximální hodnota 40 mA je hodnota, která nesmí být překročena na žádném I/O pinu, aby se zabránilo trvalému poškození mikrokontroléru.

Navíc některé piny mají speciální funkce:

  • Sériový port: 0 (RX) a 1 (TX).  Používá se k přijímání (RX) a vysílání (TX) sériových dat na úrovních TTL.  Tyto piny jsou připojeny k odpovídajícím pinům ATmega8U2 USB-to-TTL sériového čipu.
  • Externí přerušení: 2 a 3. Tyto piny mohou být nastaveny tak, aby spouštěly přerušení.  Podrobnosti viz funkce attachInterrupt().
  • PWM: piny 3, 5, 6, 9, 10 a 11 umožňují 8-bitový PWM výstup - funkce analogWrite().
  • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) - tyto piny podporují komunikaci SPI pomocí knihovny SPI.
  • LED: vestavěná LED dioda je ovládána digitálním pinem 13. Pokud je na pinu úroveň HIGH, rozsvítí se LED, když je pin na úrovni LOW, je vypnuta.
  • TWI: piny A4 nebo SDA a pin A5 nebo SCL podporují komunikaci TWI pomocí knihovny Wire.

Analogové vstupy

Arduino Uno má 6 analogových vstupů označených A0 až A5, z nichž každá poskytuje 10 bitů rozlišení (tj. 1024 různých hodnot).  Ve výchozím nastavení měří od 0 V (GND) až do na 5 V, i když je možné změnit horní hranici rozsahu pomocí AREF pinu a funkce analogReference().

Sériové rozhraní

Arduino/Genuino Uno má několik možností pro komunikaci s počítačem, či jinou deskou Arduino nebo jinými mikrokontroléry. Obvod ATmega328 zajišťuje sériovou komunikaci UART TTL (5 V), která je k dispozici na digitálních kolících 0 (RX) a 1 (TX).  ATmega16U2 na desce převádí tuto sériovou komunikaci na USB a tím se projevuje jako virtuální USB port v počítači.  Firmware 16U2 používá standardní ovladače USB COM a není potřeba žádný externí ovladač. Software Arduino (IDE) obsahuje sériový monitor, který umožňuje odesílání jednoduchých textových dat z/do desky.

Napájení

Desku Arduino/Genuino Uno lze napájet přes USB nebo přes externí napájecí zdroj od 6 do 20 V. Pokud je však napájení menší než 7 V, bude na pinu 5 V nižší napětí než pět voltů a deska se může stát nestabilní.  Pokud používáte více než 12 V, může se regulátor napětí přehřívat a tím poškodit desku. Doporučený rozsah je tedy 7 až 12 V.

VZDÁLENÉ EXPERIMENTY POSTAVENÉ NA MODULU ARDUINO

Pro stavbu vzdálených experimentů koncipovaných na modulu Arduino, budeme muset vyřešit především následující problematiku:

 


  nahoru
Free counters!
© 2011-17 by N.P.C.