Připojuji se k úloze…

načítám

Teplotní závislost odporu kovu a polovodiče
 Vhodné pro:

VILI - Remote-LAB
základní školu
grafické srovnání teplotní závislosti elektrického odporu kovu a polovodiče
střední školu
navíc: určení teplotní závislosti elektrického odporu platiny - součinitel α
vysokou školu
navíc: určení teplotní závislosti elektrického odporu povodiče na teplotě - součinitele β a aktivační energii ΔE

I-am-not-a-robot antiSPAM