Připojuji se k úloze…

natm

Kmity na pružině

(buzené kmity & tlumené kmity)

info

Pokud je úloha nyní volná, můžete ji ihned spustit. Chcete-li si úlohu rezervovat na zadaný termín, využijte rezervačního systému.


Vhodné pro:

základní školu
Seznámení žáků s kmitavým pohybem jako jedním ze základních druhů pohybu. Záznam pohybu ilustruje závislost okamžité polohy kmitajícího tělesa na čase jako jednu ze základních kinematických závislostí.
střední školu
navíc: Pomáhá zavádět a ilustrovat pojmy: perioda, frekvence, časový diagram. Názorně ilustruje chování tlumeného oscilátoru (časový průběh) a závislost okamžité výchylky buzeného oscilátoru (rezonance).
vysokou školu
navíc: Porovnání numerického modelu zadaných základních pohybů (tlumené kmitání, buzené kmitání) a reálných dat umožňuje nalezení základních parametrů daného oscilátoru - rezonanční frekvence, koeficient tlumení.
experiment IRMA

Chcete si úlohu rezervovat na daný čas?

Pravidla rezervačního systému

  1. Experimenty jsou stále volně přístupné. Rezervace slouží jen pro zamluvení konkrétního termínu.
  2. Pro rezervaci musíte registrovat svůj email, který bude nadále sloužit jako uživatelské jméno.
  3. Email bude ověřen zasláním ověřovacího kódu. Toho ověření proběhne jen jednou - při první registraci emailu (pro všechny experimenty).
  4. Rezervace je možná po půlhodinových blocích. Bloky mohou navazovat a vytvořit tak delší souvislou dobu.
  5. Limit rezervací je maximálně pět půlhodinových rezervací na jeden měsíc (pro daný experiment).
  6. Rezervaci můžete zrušit nejpozději 24 hodin před zadaným časem.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Vytvoření nového účtu
antiSPAM
Registrací emailové adresy souhlasím se zpracováním osobních údajů v rámci tohoto rezervačního systému. Účet mohu kdykoliv později zrušit, tím se ze systému odstraní i tyto mé odsobní údaje.

Už máte účet? Přihlaste se!

Pokud je úloha volná, můžete hned začít měřit!

vacant
VOLNO

Spustit vzdálený experiment

Souhlasím s tím, aby po dobu měření této vzdálené úlohy byla v systému vzdálené laboratoře uložena IP adresa mého zařízení. Tato informace slouží pro jednoznačnou identifikaci právě přihlášeného uživatele. Po řádném ukončení vzdáleného experimentu je tato informace ze systému automaticky odstraněna.