MENU

Voltampérová charakteristika žárovky

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním se přesvěčte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:

Ovládání experimentu

control panel
  1. nastavení el. napětí - el. napětí lze zvolit pomocí posuvníku nebo pomocí tlačítek + a

  2. experimentální hodnoty - hodnota el. napětí na diodě a el. proudu procházejícím přes žárovku.

  3. webová kamera - kamera zobrazuje žárovku, na které probíhá měření

  4. zápis hodnot do tabulky - změřené hodnoty se zapíší do tabulky hodnot

  5. tabulka experimentálních hodnot - hodnoty el. napětí a el. proudu se uloží pro vynesení do V-A charakteristiky

  6. práce s daty v tabulce - zobrazit graf, uložit data, smazat tabulku


> Ovládací panel <