work in the commercial sphere

This experiment is just being redesigned

We are now developing a completely new management of this experiment. The USB board K8055 + control PC will be replaced by the Arduino + Ethernet Shield. Our students are working on this job for the competition "Technical Olympics".

Let's wish them success!

Thank you for your understanding.

Author & Laboratory Administrator

Pokus je právě předěláván

Tato úloha je nyní předělávána. USB deska K8055 + řídicí PC bude zcela nahrazeno modulem Arduino + síťové rozšíření. Na této práci nyní pracují naši studenti do soutěže "Technická olympiáda".

Přejme jim úspěch!

Díky za pochopení.

Autor & správce laboratoře