Připojuji se k úloze…

Loading

Teplotní závislost odporu kovu a polovodiče

info

Pokud je úloha nyní volná, můžete ji ihned spustit. Chcete-li si úlohu rezervovat na zadaný termín, využijte rezervačního systému.


Vhodné pro:

základní školu
grafické srovnání teplotní závislosti elektrického odporu kovu a polovodiče
střední školu
navíc: určení teplotní závislosti elektrického odporu platiny - součinitel α
vysokou školu
navíc: určení teplotní závislosti elektrického odporu polovodiče na teplotě - součinitele β a aktivační energie ΔE
experiment VILI

Chcete si úlohu rezervovat na daný čas?

Pravidla rezervačního systému

  1. Experimenty jsou stále volně přístupné. Rezervace slouží jen pro zamluvení konkrétního termínu.
  2. Pro rezervaci musíte registrovat svůj email, který bude nadále sloužit jako uživatelské jméno (pro všechny experimenty).
  3. Email bude ověřen zasláním ověřovacího kódu. Toto ověření proběhne jen jednou - při první registraci emailu.
  4. Rezervace je možná po půlhodinových blocích. Bloky mohou navazovat a vytvořit tak delší souvislou dobu.
  5. Limit rezervací je maximálně pět půlhodinových rezervací na jeden měsíc (pro daný experiment).
  6. Rezervaci můžete zrušit nejpozději 24 hodin před zadaným časem.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Přihlásit se

Vytvořit nový účet

Pokud je úloha volná, můžete hned začít měřit!

vacant
VOLNO

Spustit vzdálený experiment

Souhlasím s tím, aby po dobu měření; této vzdálené úlohy byla v systému vzdálené laboratoře uložena IP adresa mého zařízení. Tato informace slouží pro jednoznačnou identifikaci právě přihlášeného uživatele. Po řádném ukončení vzdáleného experimentu je tato informace ze systému automaticky odstraněna.