Připojuji se k úloze…

načítám

Volt-ampérová charakteristika žárovky
 Vhodné pro:

remote-lab
základní školu
určení odporu pro jednotlivé stavy (svítí × nesvítí) žárovky
střední školu
navíc: určení teploty vlákna žárovky z teplotní závislosti odporu vlákna
vysokou školu
navíc: určení odporu jako tečny v závislosti, závislost teploty vlákna na příkonu žárovky

UPOZORNĚNÍ:
Právě je k úloze někdo připojen. Zkuste se vrátit za 3 minut(u).