Pripájam sa k úlohe…

natm

Zaťažovací charakteristika zdroja

info

Ak je úloha teraz voľná, môžete ju ihneď spustiť. Ak si chcete úlohu rezervovať na zadaný termín, využite rezervačného systému.


Vhodné pre:

základnú školu
názorná demonštrácia zmeny svorkového napätia na odoberanom prúde
strednú školu
navíc: určenie vnútorného odporu zdroja a skratového prúdu, porovnanie alkalické a zinkovo-chloridové batérie
vysokú školu
navíc: porovnanie výsledkov získaných priamym výpočtom a metódou lineárnej regresie zaťažovacie charakteristiky
experiment ZACHARIAS

Chcete si úlohu rezervovať na daný čas?

Pravidlá rezervačného systému

  1. Experimenty sú stále voľne prístupné. Rezervácia slúži len pre rezervovanie konkrétneho termínu.
  2. Pre rezerváciu musíte registrovať svoj email, ktorý bude naďalej slúžiť ako užívateľské meno (pre všetky experimenty).
  3. Email bude overený zaslaním overovacieho kódu. Toho overenie prebehne len raz - pri prvej registrácii emailu.
  4. Rezervácia je možná po polhodinových blokoch. Bloky môžu nadväzovať a vytvoriť tak dlhšiu súvislú dobu.
  5. Limit rezervácií je maximálne päť polhodinových rezervácií na jeden mesiac (pre daný experiment).
  6. Rezerváciu môžete zrušiť najneskôr 24 hodín pred zadaným časom.

REZERVAČNÝ SYSTÉM

Prihlásiť sa

Vytvoriť nový účet

Ak je úloha voľná, môžete hneď začať merať!

vacant
VOĽNO

Spustiť vzdialený experiment

Súhlasím s tým, aby po dobu meraní tejto vzdialenej úlohy bola v systéme vzdialenej laboratória uložená IP adresa môjho zariadenia. Táto informácia slúži pre jednoznačnú identifikáciu práve prihláseného užívateľa. Po riadnom ukončení vzdialeného experimentu je táto informácia zo systému automaticky odstránená.