Připojuji se k úloze…

načítám

Voltampérová charakteristika LED
(přibližné určení Planckovy konstanty)


 Vhodné pro:

remote-lab
základní školu
ukázka elektroluminiscenčního jevu a funkce elektroluminiscenční diody LED
střední školu
navíc: voltampérové charakteristiky pro různé barvy LED, určení sériového statického odporu a sériového dynamického (diferenciálního) odporu
vysokou školu
navíc: souvislost mezi prahovým napětím a vyzařovanou frekvencí (vlnovou délkou) emitovaného světla - řádový odhad Planckovy konstanty

I-am-not-a-robot antiSPAM