Připojuji se k úloze…

načítám

Voltampérová charakteristika LED
(přibližné určení Planckovy konstanty)

info

Pokud je úloha nyní volná, můžete ji ihned spustit. Chcete-li si úlohu rezervovat na zadaný termín, využijte rezervačního systému.


 Vhodné pro:

základní školu
ukázka elektroluminiscenčního jevu a funkce elektroluminiscenční diody LED
střední školu
navíc: voltampérové charakteristiky pro různé barvy LED, určení sériového statického odporu a sériového dynamického (diferenciálního) odporu
vysokou školu
navíc: souvislost mezi prahovým napětím a vyzařovanou frekvencí (vlnovou délkou) emitovaného světla - řádový odhad Planckovy konstanty
Help
Pravidla rezervačního systému
  1. Experimenty jsou stále volně přístupné. Rezervace slouží jen pro zamluvení konkrétního termínu.
  2. Pro rezervaci musíte registrovat svůj email, který bude nadále sloužit jako uživatelské jméno (pro všechny experimenty).
  3. Email bude ověřen zasláním ověřovacího kódu. Toho ověření proběhne jen jednou - při první registraci emailu.
  4. Rezervace je možná po půlhodinových blocích. Bloky mohou navazovat a vytvořit tak delší souvislou dobu.
  5. Limit rezervací je maximálně pět půlhodinových rezervací na jeden měsíc (pro daný experiment).
  6. Rezervaci můžete zrušit nejpozději 24 hodin před zadaným časem.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Přihlásit se

Vytvořit nový účet

vacant
VOLNO

Spustit vzdálený experiment

instant acces