Pripájam sa k úlohe…

natm

Voltampérová charakteristika LED
(približné určenie Planckovej konštanty)

info

Ak je úloha teraz voľná, môžete ju ihneď spustiť. Ak si chcete úlohu rezervovať na zadaný termín, využite rezervačného systému.


Vhodné pre:

základnú školu
ukážka elektroluminiscenčního javu a funkcie elektroluminiscenčné diódy LED
strednú školu
navyše: voltampérovej charakteristiky pre rôzne farby LED, určenie sériového statického odporu a sériového dynamického (diferenciálneho) odporu
vysokú školu
navyše: súvislosť medzi prahovým napätím a vyžarovanú frekvenciou (vlnovou dĺžkou) emitovaného svetla - rádový odhad Planckovej konštanty
experiment CECIL

Chcete si úlohu rezervovať na daný čas?

Pravidlá rezervačného systému

  1. Experimenty sú stále voľne prístupné. Rezervácia slúži len pre rezervovanie konkrétneho termínu.
  2. Pre rezerváciu musíte registrovať svoj email, ktorý bude naďalej slúžiť ako užívateľské meno (pre všetky experimenty).
  3. Email bude overený zaslaním overovacieho kódu. Toho overenie prebehne len raz - pri prvej registrácii emailu.
  4. Rezervácia je možná po polhodinových blokoch. Bloky môžu nadväzovať a vytvoriť tak dlhšiu súvislú dobu.
  5. Limit rezervácií je maximálne päť polhodinových rezervácií na jeden mesiac (pre daný experiment).
  6. Rezerváciu môžete zrušiť najneskôr 24 hodín pred zadaným časom.

REZERVAČNÝ SYSTÉM

Prihlásiť sa

Vytvoriť nový účet

Ak je úloha voľná, môžete hneď začať merať!

vacant
VOĽNO

Spustiť vzdialený experiment

Súhlasím s tým, aby po dobu meraní tejto vzdialenej úlohy bola v systéme vzdialenej laboratória uložená IP adresa môjho zariadenia. Táto informácia slúži pre jednoznačnú identifikáciu práve prihláseného užívateľa. Po riadnom ukončení vzdialeného experimentu je táto informácia zo systému automaticky odstránená.