RSS  e-mail  sitemap

Vzdálená internetová laboratoř

logo gymkt

Fyzikální pokusy řízené přes Internet

Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

úvod experimenty o laboratoři kontakt odkazy

Vzdáleně řízená laboratoř GymKT

Panorama laboratoře

O laboratoři

Koncepce první úlohy - Měření teplotní závislosti elektrického odporu kovu a polovodiče - byla navržena v rámci závěrečné práce studia DVPP-RIF 3 na Technické univerzitě v Liberci. Realizace vzdálené úlohy a celého prostředí vzdálené laboratoře proběhla na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech a to plně v režii (a z prostředků) jejího tvůrce. Po spuštění (12. 4. 2011, 7:44 hod.) se tak laboratoř stala první středoškolskou vzdálenou internetovou laboratoří v Plzeňském kraji a první gymnaziální laboratoří v České republice.

 

diplom - Tvořivý učitel 2011


Tvořivý učitel 2011

cena - Úspěšný učitel 2014


Úspěšný učitel 2014

diplomy - Technická olympiáda Plzeňského kraje 2015


Technická olympiáda
Plzeňského kraje 2015


Laboratoř získala 1. cenu v soutěži „Tvořivý učitel 2011” v kategorii „Učební pomůcka” a v roce 2014 byla oceněna i cenou Plzeňského kraje „Úspěšný učitel 2014”. Návrh konstrukce a řešení úlohy Zatěžovací charakteristika zdroje byly oceněny v rámci studentské soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje 2015”.

 
kde vzniká RCL-KT

Díky atraktivitě této problematiky počítáme i nadále se vznikem úloh dalších. Všechny úlohy zatím plánujeme ovládat experimentální USB deskou K8055. Do budoucna bychom rádi postavili i úlohu, která by měla využívat softwarové stavebnice ISES Web Control pro řízení vzdálených laboratoří. Na základě zkušeností ze stavby a provozu úloh vzdáleně řízené laboratoře budou vznikat úlohy další buď jako studentské projekty, či jako SOČ.


Účelem laboratoře je nejen podpora praktické výuky fyziky, ale i sběr zkušeností s provozem vzdálené internetové laboratoře.

Budeme proto velice vděčni za všechny Vaše připomínky a postřehy!

Na vývoji laboratoře se podílí (či podíleli):

RNDr. Miroslav Panoš, Ph.D.

 – vedoucí projektu Remote-LAB GymKT
 • správce webových stránek Remote-LAB GymKT (Vzdálená internetová laboratoř GymKT)
 • autor experimentů:
 • – VILI (©2011)
 • – NICoL (©2012)
 • – DERIL (©2013)
 • vývojář řídicí aplikace K8055-MARIE - ©2014-17

doc. RNDr. František Lustig, CSc.

 (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)
 • autor experimentu Irma - ©2015

Lukáš Holeček, Martin Jílek, Petr Trnka


Adam Krátký, Václav Hrabík

 • autoři experimentu DiANE - ©2017-18

Karel Patlejch

 • autor rezervačního systému - ©2017-18


Mapa našich návštěvníků

Když se řekne: Vzdálená internetová laboratoř, jistě každého napadne otázka, z jaké dálky se tedy uživatelé připojují. Díky službě FlagCounter můžeme zaznamenávat státy, za kterých přicházejí naši návštěvníci. Služba běží od 24. února 2012 a na připojené mapě jsou zapíchnuté vlaječky států, ze kterých nás uživatelé zatím navšívili.


Free counters!
od 24.2.2012


Tip

 Powered by Velleman K8055 (and our Dreams)

Experimentální části většiny úloh jsou připojeny k řídícím PC pomocí standardního USB portu. Pro toto připojení je u úloh využita experimentální USB deska K8055, která nejen dosahuje potřebných parametrů (viz níže), ale je i cenově dostupná. Díky koncepci s touto experimentální deskou mohou být úlohy připojeny k jakémukoliv řídícímu PC bez nutné hardwarové úpravy.

Univerzální USB deska K8055

Univerzální experimentální deska K8055 je profesionálním výrobkem firmy Velleman. Deska je dodávána ve formě elektronické stavebnice s ovládacím software pro test a příslušnými DLL knihovnami pro vývoj vlastních aplikací. Dodané DLL knihovny lze vložit do vlastních aplikačních programů napsaných v jazycích C, Pascal (Delphi), Visual Basic, ale i prostředích typu LabView.

Technické údaje desky K8055:
Velleman K8055
 • 5 digitálních vstupů
 • 2 analogové vstupy s možností tlumení a zesílení (doba trvání konverze: 20 ms)
 • 8 digitálních spínacích výstupů s otevřeným kolektorem (max. 50 V/100 mA). Indikace pomocí LED na desce s tištěným spojem
 • 2 analogové výstupy:
  • 0 až 5 V, výstupní odpor 1,5 kΩ
  • Modulace šířkou impulsů 0 až 100% - výstup s otevřeným kolektorem (max. 100 mA/40 V)
 • Deska je napájena proudem cca 70 mA přímo z USB rozhranní PC.

Popis funkcí a procedur obsažených v DLL knihovně K8055D.DLL pro přímé řízení USB desky K8055 (český překlad, anglický originál na webu firmy Velleman).


Deska K8055 je vhodným univerzálním nástrojem pro připojení a řízení různých experimentů přes USB rozhraní pomocí PC.  nahoru
Free counters!
© 2011-18 by N.P.C.