UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Vzdáleně řízená laboratoř GymKT

Jak to celé začalo?

Již od roku 2000 jsme měli pocit, že Internet má poměrně silný výukový potenciál. Začali jsme tedy vytvářet webové fyzikální stránky, jejichž cílem bylo shromáždit dostupné výukové materiály pro studenty i učitele. Tyto stránky nazvané „Fyzikální kabinet GymKT“ (dnes FyzKAB) se v následujících deseti letech rozvíjely jak po obsahové, tak po technické stránce.

V dobách své vrcholné slávy stránky dokonce dosahovaly návštěvnosti téměř sto tisíc návštěvníků za rok! A to bylo na fyzikální stránky původně určené jen pro potřeby regionálního gymnázia vskutku úctyhodné.

e-learning

Pouhé publikování „statických“ informací se však ukazovalo pro moderní výuku málo. Nic na tom nezměnily ani případné pokusy o tvorbu animovaných výukových prezentací nebo snahy o tvorbu výukových videí. Určitým mezistupněm našeho online snažení bylo období tzv. online simulací. Inspirací byly interaktivní simulace německého kolegy Waltera Fendta, jehož stránky interaktivních online simulací z matematiky, fyziky a astronomie jsou skutečně fenomenálním dílem!

Remote-LAB GymKT

Stále nás však lákalo využití Internetu pro vzdálené řízení reálného fyzikálního experimentu, kdy měření probíhá na skutečné aparatuře, a kde je získaný výsledek měření výsledkem reálného experimentu. Potřebné spojení mezi experimentátorem a fyzikální realitou zajišťuje počítač s internetovým připojením. Spojení fyziky, elektroniky a počítačů nám bylo inspirací pro vytvoření prvního vzdáleného experimentu.

Koncepce první úlohy – Měření teplotní závislosti elektrického odporu kovu a polovodiče – byla navržena v rámci závěrečné práce studia DVPP-RIF 3 na Technické univerzitě v Liberci. Realizace vzdálené úlohy a celého prostředí vzdálené laboratoře proběhla na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech a to plně v režii (a z prostředků) jejího tvůrce.

Po spuštění (12. 4. 2011, 7:44 hod.) se tak laboratoř stala první středoškolskou vzdálenou internetovou laboratoří v Plzeňském kraji a první gymnaziální laboratoří v České republice.

Účelem laboratoře je nejen podpora praktické výuky fyziky, ale i sběr zkušeností s provozem vzdálené internetové laboratoře. Díky atraktivitě této problematiky počítáme i nadále se vznikem nových úloh. Na základě zkušeností ze stavby a provozu experimentů vzdáleně řízené laboratoře chceme vytvářet další úlohy buď jako studentské projekty, či jako aktivity v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Remote-LAB GYmKT - panorama
Interaktivní panoramatický pohled na fyzikální část experimentů laboratoře

Na druhou stranu nikdo si neumí představit, jakou řeholí je ve skutečnosti udržení neustálého provozu vzdálené laboratoře. Není ani tak těžké vytvořit vzdálenou úlohu, jako ji udržet v permanentním provozu. Zatěžkávací zkouškou bylo zejména období koronavirové pandemie a distanční výuky. Vzdálené experimenty se najednou staly téměř (celosvětově) jediným smysluplným způsobem, jak ve výuce provádět fyzikální pokusy. Ale to už je jiná část příběhu vzdálené laboratoře…


Budeme proto velice vděčni za všechny Vaše připomínky a postřehy!Získaná ocenění

Po úspěšném obhájení závěrečné práce studia DVPP, v rámci které vznikla první úloha laboratoře, získává laboratoř nadále různá ocenění. Jako první získala laboratoř 1. cenu v soutěži „Tvořivý učitel 2011“ v kategorii „Učební pomůcka“ a v roce 2014 byla oceněna i cenou Plzeňského kraje „Úspěšný učitel 2014“.

Další úspěchy se nesly již na křídlech tvořivosti našich studentů. Návrh a i následná konstrukce úlohy „Zatěžovací charakteristika zdroje“ byly oceněny v rámci studentské soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje 2015“. O dva roky později (2017) byly ve stejné soutěži oceněny hned dva týmy - návrh rezervačního systém vzdálených experimentů a konstrukce nové úlohy „Studium difrakčních jevů“.

1

USB deska K8055

V naši první koncepci vzdálených úlohu byla využita experimentální USB deska K8055 firmy Velleman® společně s námi vyvinutou aplikací K8055-MARIE (viz sekce Pro vývojáře).

2

iSES Web Control

Díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj se nám podařilo laboratoř rozšířit o úlohu „Kmity na pružině“, která je řešena na platformě ISES Web Control.

3

Arduino + Ethernet Shield

Na základě zkušeností se vzdálenými experimenty obou předchozích koncepcí vyvíjíme zcela nový způsob řízení. Řešení je nyní zaměřeno na použití modulu Arduino.

Mapa našich návštěvníků

Když se řekne: Vzdálená internetová laboratoř, jistě každého napadne otázka, z jaké dálky se tedy uživatelé připojují. Díky službě FlagCounter můžeme zaznamenávat státy, za kterých přicházejí naši návštěvníci. Služba běží od 24. února 2012 a na připojené mapě jsou zapíchnuté vlaječky států, ze kterých nás uživatelé zatím navšívili.

Free counters!

Na vývoji laboratoře se podílí (či podíleli)

RNDr. Miroslav Panoš, Ph.D.

Autor, sponzor a spolumajitel Remote-LAB GymKT

 • správce webových stránek Remote-LAB GymKT (Vzdálená internetová laboratoř GymKT)

 • autor experimentů:

 • » VILI (©2011)
 • » NICoL (©2012)
 • » DERIL (©2013)
 • » CEcIL (©2014)
 • spoluautor experimentu ZaCHaRIAS » ©2015–16

 • spoluautor experimentu DiANE » ©2018–??

 • vývojář řídicí aplikace K8055-MARIE » ©2014–19


doc. RNDr. František Lustig, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

 • autor experimentu IRMA » ©2015


Lukáš Holeček, Martin Jílek, Petr Trnka

studenti Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy

 • autoři experimentu ZaCHaRIAS » ©2015–16


Adam Krátký, Václav Hrabík

studenti Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy

 • autoři experimentu DiANE » ©2017–18


Karel Patlejch

student Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy

 • autor rezervačního systému » ©2017–18


Authors: Remote-LAB GymKT

Speciální poděkování autorům jazykových lokalizací řidicích panelů vzdálených experimentů:

Mgr. Jiří Morava

localización en español  es flag

 • překlad experimentů:

Anastasiia Plotnikova, Ph. D.

локализация на русский язык  ru flag

 • překlad experimentů:

Андрій Ткачук

Українська локалізація  ua flag

 • překlad experimentů:

Thanks for Translations

Zbylé překlady jsou (zatím) vytvořeny pomocí Google Translate nebo DeepL Translator.
Chcete se podílet na lepším překladu, KONTAKTUJTE NÁS!


covid-19 FeedBack

Pár ohlasů na naši laboratoř:
(především z období koronavirové pandemie)

FeedBack
„Vážení kolegové,
děkuji za Vaši práci, kterou jste si dali s touto laboratoří, zvláště poslední dobou ji rád využívám pro naše žáky. Pokud by Vás to zajímalo, mohu jako poděkování poslat nějaký slušně vypracovaný protokol z jednotlivých úloh, třeba by se Vám hodil.“
Zdeněk H. (Praha, 19. 2. 2021, 13:14)
FeedBack
„Dobrý den,
Vaše vzdálená laboratoř je precizní dílo, které se mi moc líbí! Jsem momentálně takové „učitelské ucho“, do učitelství jsem spadl, protože mé původní inženýrské místo kvůli koronaviru zaniknulo. Ale musím konstatovat, že učení mě velmi baví.“
Ing. Jiří U. (16. 2. 2021, 19:49)
FeedBack
„Pěkný den,
moc Vám děkuji za skvělé vzdálené experimenty. Zdravím z Pardubic a přeji v novém roce zdraví a pohodu!“
Monika D. (Pardubice, 10. 1. 2021, 19:52)
FeedBack
„Dobrý den,
chtěl bych autorům a vývojářům vzdálené laboratoře na GymKT pogratulovat ke skvělému projektu a poděkovat za jejich práci. V současné pandemické situaci jsem RL využíval ve své vysokoškolské výuce budoucích učitelů fyziky a fungovalo to skvěle. Ještě jednou díky za Vaši práci!“
Petr K. (Praha, 20. 11. 2020, 10:29)
FeedBack
„Dobrý den,
opustila Vás žárovka na vzdáleném experimentu VA charakteristiky žárovky. Tak jen ať o tom víte. Moc děkuji za Vaši vzdálenou laboratoř. V těchto dnech mi to umožňuje smysluplně učit fyziku. Jste úžasní!“
Jan Š. (Praha, 16. 11. 2020, 21:55)