MENU

Vzdáleně řízená laboratoř GymKT

Remote-LAB GymKT

Koncepce první úlohy - Měření teplotní závislosti elektrického odporu kovu a polovodiče - byla navržena v rámci závěrečné práce studia DVPP-RIF 3 na Technické univerzitě v Liberci. Realizace vzdálené úlohy a celého prostředí vzdálené laboratoře proběhla na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech a to plně v režii (a z prostředků) jejího tvůrce. Po spuštění (12. 4. 2011, 7:44 hod.) se tak laboratoř stala první středoškolskou vzdálenou internetovou laboratoří v Plzeňském kraji a první gymnaziální laboratoří v České republice.

Díky atraktivitě této problematiky počítáme i nadále se vznikem úloh dalších. Všechny úlohy zatím plánujeme ovládat experimentální USB deskou K8055.

Do budoucna bychom rádi postavili i úlohu, která by měla využívat softwarové stavebnice ISES Web Control pro řízení vzdálených laboratoří. Na základě zkušeností ze stavby a provozu úloh vzdáleně řízené laboratoře budou vznikat úlohy další buď jako studentské projekty, či jako SOČ.

panorama-laboratory

Účelem laboratoře je nejen podpora praktické výuky fyziky, ale i sběr zkušeností s provozem vzdálené internetové laboratoře.

Budeme proto velice vděčni za všechny Vaše připomínky a postřehy!Získaná ocenění

Po úspěšném obhájení závěrečné práce studia DVPP, v rámci které vznikla první úloha laboratoře, získává laboratoř nadále různá ocenění. Jako první získala laboratoř 1. cenu v soutěži „Tvořivý učitel 2011” v kategorii „Učební pomůcka” a v roce 2014 byla oceněna i cenou Plzeňského kraje „Úspěšný učitel 2014”.

Další úspěchy se nesly již na křídlech tvořivosti našich studentů. Návrh a i následná konstrukce úlohy „Zatěžovací charakteristika zdroje” byly oceněny v rámci studentské soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje 2015”. O dva roky později (2017) byly ve stejné soutěži oceněny hned dva týmy - návrh rezervačního systém vzdálených experimentů a konstrukce nové úlohy „Studium difrakčních jevů”.

1

USB deska K8055

V naši první koncepci vzdálených úlohu byla využita experimentální USB deska K8055 společně s námi vyvinutou aplikací K8055-MARIE (ke stažení v sekci Pro vývojáře).

2

ISES Web Control

Díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj se nám podařilo laboratoř rozšířit o úlohu „Kmity na pružině”, která je řešena na platformě ISES Web Control.

3

Arduino + Ethernet Shield

Na základě zkušeností se vzdálenými experimenty obou předchozích koncepcí vyvíjíme zcela nový způsob řízení. Řešení je nyní zaměřeno na použití modulu Arduino.

Mapa našich návštěvníků

Když se řekne: Vzdálená internetová laboratoř, jistě každého napadne otázka, z jaké dálky se tedy uživatelé připojují. Díky službě FlagCounter můžeme zaznamenávat státy, za kterých přicházejí naši návštěvníci. Služba běží od 24. února 2012 a na připojené mapě jsou zapíchnuté vlaječky států, ze kterých nás uživatelé zatím navšívili.

Free counters!

Na vývoji laboratoře se podílí (či podíleli)

RNDr. Miroslav Panoš, Ph.D.

vedoucí projektu Remote-LAB GymKT

 • správce webových stránek Remote-LAB GymKT (Vzdálená internetová laboratoř GymKT)

 • autor experimentů:

 • – VILI (©2011)
 • – NICoL (©2012)
 • – DERIL (©2013)
 • spoluautor experimentu ZaCHaRIAS - ©2015-16

 • spoluautor experimentu DiANE - ©2018

 • vývojář řídicí aplikace K8055-MARIE - ©2014-18


doc. RNDr. František Lustig, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

 • autor experimentu Irma - ©2015


Lukáš Holeček, Martin Jílek, Petr Trnka

studenti Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy


Adam Krátký, Václav Hrabík

studenti Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy

 • autoři experimentu DiANE - ©2017-18


Karel Patlejch

student Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy

 • autor rezervačního systému - ©2017-18


Authors: Remote-LAB GymKT