RSS  e-mail  sitemap

Vzdálená internetová laboratoř

logo gymkt

Fyzikální pokusy řízené přes Internet

Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

úvod experimenty o laboratoři kontakt odkazy

Odkazy na ostatní vzdálené laboratoře

Vzdálené laboratoře v ČR


iSES - Internet School Experimental System: Vzdálená laboratoř

iSES - Internet School Experimental System: Vzdálená laboratoř

http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory extern-link

 • Elektromagnetická indukce
 • Meteorologická stanice v Praze
 • Radioaktivita (5 pokusů)
 • Přeměna solární energie
 • Magnetické pole v ose cívky
 • Polarizace světla (SŠ)
 • Ohyb elektromagnetického záření
 • Heisenbergův princip neurčitosti
 • Vnější fotoefekt
 • Vlastní a vynucené oscilace
 • Einsteinův-de Haasův pokus
 • Spektra
 • Faradayův jev (magnetooptika)
 • Regulace vodní hladiny
 • Usměrňovač
 • Franckův-Hertzův experiment
 • Sériový obvod RLC
 • VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty


Vzdáleně ovládaná laboratoř - Katedra experimentální fyziky, Olomouc

Vzdáleně ovládaná laboratoř - Katedra experimentální fyziky, Olomouc

http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ extern-link

 • Voltampérové charakteristiky šesti různých zdrojů světla
 • Určení tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla
 • Studium proudění vody v soustavě trubic
 • Meteorologická stanice v Olomouci
 • Monitorování radioaktivního pozadí v Olomouci


Vzdálená laboratoř - Online vzdáleně řízené laboratoře v Brně na PdF MU

Vzdálená laboratoř - Online vzdáleně řízené laboratoře v Brně na PdF MU

http://ises.tym.cz/ extern-link moved to an unknown destination

 • Měření charakteristik FV panelu
 • Meteorologická stanice
 • Nucené kmity
 • Dioda
 • Tranzistor I
 • Tranzistor II
 • Integrovaný obvod 7400
 • Tyristor
 • Optická lavice
 • Studium deformace


Vzdálená laboratoř KEV

Vzdálená laboratoř Fakulta Pedagogická ZČU, Plzeň

http://kof.zcu.cz/st/sm/remisdipl/index2.htm extern-link

 • Obvod s odporem
 • Obvod s indukčností
 • Obvod s kapacitou
 • Obvod s Složený obvod


Vzdálená laboratoř KEV

Vzdálená laboratoř KEV, Plzeň

http://remote1.kev.zcu.cz/ extern-link moved to an unknown destination

 • Robotická ruka
 • Výtah
 • Regulace motoru


Vzdálené pracoviště ISES Web Control - SPŠE Pardubice

Vzdálené pracoviště ISES Web Control - SPŠE Pardubice

http://pokus.spse.cz/ extern-link moved to an unknown destination

 • Motor a tachodynamo


Vzdálené pracoviště ISES Web Control - Gymnázium Benešov

Vzdálené pracoviště ISES Web Control - Gymnázium Benešov

http://ises.gbn.cz:8080 extern-link

 • Monitorování přírodního radiačního pozadí
nahoru

Vzdálené laboratoře v SR


Vzdálená internetová laboratoř TRUNI

Vzdálená internetová laboratoř TRUNI

http://kf.truni.sk/remotelab extern-link - link e-Laboratórium moved to an unknown destination

 • Monitoring počasia
 • Elektrochemický článok
 • Matematické kyvadlo
 • Voľný pád
 • Faradayov zákon
 • Oscilácie v RLC obvode
 • Prechodové javy v elektrických oscilátoroch
 • Zdroj jednosmerného napätia luminisčenčných diód
 • Archimedov zákon
 • Premena energií

  nahoru
Free counters!
© 2011-18 by N.P.C.