UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Odkazy na ostatní vzdálené laboratoře

Vzdálené laboratoře v ČR

experimenty Praha

Vzdálené experimenty (iSES)
Matematicko-fyzikální fakulta – kabinet výuky obecné fyziky
Univerzita Karlova v Praze

http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory extern-link

 • Elektromagnetická indukce
 • Meteorologická stanice v Praze
 • Radioaktivita (5 pokusů)
 • Přeměna solární energie
 • Magnetické pole v ose cívky
 • Polarizace světla (Sš)
 • Ohyb elektromagnetického záření
 • Heisenbergův princip neurčitosti
 • Vnější fotoefekt
 • Vlastní a vynucené oscilace
 • Einsteinův-de Haasův pokus
 • Spektra
 • Faradayův jev (magnetooptika)
 • Regulace vodní hladiny
 • Usměrňovač
 • Franckův-Hertzův experiment
 • Sériový obvod RLC
 • VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

experimenty olomouc

Vzdáleně ovládaná laboratoř
Přírodovědecká fakulta – katedra experimentální fyziky
Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ extern-link

 • Voltampérové charakteristiky šesti různých zdrojů světla
 • Určení tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla
 • Studium proudění vody v soustavě trubic
 • Meteorologická stanice v Olomouci
 • Monitorování radioaktivního pozadí v Olomouci

experimenty usti nad labem

Vzdálené experimenty
Přírodovědecká fakulta – katedra fyziky
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem

https://www.physics.ujep.cz/cs/vzdalene-experimenty/ extern-link

 • Voltampérové charakteristiky LED diod – Měření Planckovy konstanty
 • Sériový obvod RLC
 • Vlastní, tlumené a vynucené kmity na pružině
 • Matematické kyvadlo

experimenty plzen-2

Vzdálené úlohy
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni

http://kof.zcu.cz/st/sm/remisdipl/index2.htm extern-link

 • Obvod s odporem
 • Obvod s indukčností
 • Obvod s kapacitou
 • Obvod s Složený obvod

experimenty benesov

Vzdálené pracoviště ISES Web Control
Gymnázium Benešov

http://ises.gbn.cz:8080/ – moved to an unknown destination

 • Monitorování přírodního radiačního pozadí

experimenty brno

Online vzdáleně řízené laboratoře
Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita v Brně

http://ises.tym.cz/ – moved to an unknown destination

 • Měření charakteristik FV panelu
 • Meteorologická stanice
 • Nucené kmity
 • Dioda
 • Tranzistor I
 • Tranzistor II
 • Integrovaný obvod 7400
 • Tyristor
 • Optická lavice
 • Studium deformace

experimenty plzen

Vzdálená laboratoř
Fakulta elektrotechnická – katedra výkonové elektroniky a strojů
Západočeská univerzita v Plzni

http://remote1.kev.zcu.cz/ – moved to an unknown destination

 • Robotická ruka
 • Výtah
 • Regulace motoru

experimenty pardubice

Vzdálené pracoviště ISES Web Control
SPŠE Pardubice

http://pokus.spse.cz/ – moved to an unknown destination

 • Motor a tachodynamo

Vzdálené laboratoře na Slovensku

experimenty trnava

Vzdialené laboratórium
Pedagogická fakulta – katedra fyziky
Trnavská univerzita v Trnave

http://kf.truni.sk/remotelab – moved to an unknown destination

 • Monitoring počasia
 • Elektrochemický článok
 • Matematické kyvadlo
 • Voľný pád
 • Faradayov zákon
 • Oscilácie v RLC obvode
 • Prechodové javy v elektrických oscilátoroch
 • Zdroj jednosmerného napätia luminisčenčných diód
 • Archimedov zákon
 • Premena energií

Vzdálené on-line sledování zvířátek

Fandíme kapybarám!

kapybara

Vzdálené sledování a řízení fyzikálních experimentů je docela fajn. Občas si však musíme odpočinou a udělat si trochu radosti. Co jiného by nás mohlo potěšit, než vzdálené sledování zvířátek na druhé straně světa. 😉 A my máme rádi kapybary.

Užijte si to s námi.