NOTICE:
We do not agree with the exclusion of Newton's laws, Ohm's law and the law of conservation of energy from the physics curriculum of primary schools in the Czech Republic!
MENU

Links to other remote laboratories

Remote-labs in the Czech Republic

experimenty Praha

iSES - Internet School Experimental System: Vzdálená laboratoř

http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory extern-link

 • Elektromagnetická indukce
 • Meteorologická stanice v Praze
 • Radioaktivita (5 pokusů)
 • Přeměna solární energie
 • Magnetické pole v ose cívky
 • Polarizace světla (Sš)
 • Ohyb elektromagnetického záření
 • Heisenbergův princip neurčitosti
 • Vnější fotoefekt
 • Vlastní a vynucené oscilace
 • Einsteinův-de Haasův pokus
 • Spektra
 • Faradayův jev (magnetooptika)
 • Regulace vodní hladiny
 • Usměrňovač
 • Franckův-Hertzův experiment
 • Sériový obvod RLC
 • VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

experimenty olomouc

Vzdáleně ovládaná laboratoř - Katedra experimentální fyziky, Olomouc

http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ extern-link

 • Voltampérové charakteristiky šesti různých zdrojů světla
 • Určení tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla
 • Studium proudění vody v soustavě trubic
 • Meteorologická stanice v Olomouci
 • Monitorování radioaktivního pozadí v Olomouci

experimenty plzen-2

Vzdálená laboratoř Fakulta Pedagogická ZČU, Plzeň

http://kof.zcu.cz/st/sm/remisdipl/index2.htm extern-link

 • Obvod s odporem
 • Obvod s indukčností
 • Obvod s kapacitou
 • Obvod s Složený obvod

experimenty benesov

Vzdálené pracoviště ISES Web Control - Gymnázium Benešov

http://ises.gbn.cz:8080/ – moved to an unknown destination

 • Monitorování přírodního radiačního pozadí

experimenty brno

Vzdálená laboratoř - Online vzdáleně řízené laboratoře v Brně na PdF MU

http://ises.tym.cz/ – moved to an unknown destination

 • Měření charakteristik FV panelu
 • Meteorologická stanice
 • Nucené kmity
 • Dioda
 • Tranzistor I
 • Tranzistor II
 • Integrovaný obvod 7400
 • Tyristor
 • Optická lavice
 • Studium deformace

experimenty plzen

Vzdálená laboratoř KEV, Plzeň

http://remote1.kev.zcu.cz/ – moved to an unknown destination

 • Robotická ruka
 • Výtah
 • Regulace motoru

experimenty pardubice

Vzdálené pracoviště ISES Web Control - SPŠE Pardubice

http://pokus.spse.cz/ – moved to an unknown destination

 • Motor a tachodynamo

Remote-labs in the Slovak Republic

experimenty trnava

Vzdálená internetová laboratoř TRUNI

http://kf.truni.sk/remotelab – moved to an unknown destination

 • Monitoring počasia
 • Elektrochemický článok
 • Matematické kyvadlo
 • Voľný pád
 • Faradayov zákon
 • Oscilácie v RLC obvode
 • Prechodové javy v elektrických oscilátoroch
 • Zdroj jednosmerného napätia luminisčenčných diód
 • Archimedov zákon
 • Premena energií