NOTICE:
We disagree with the exclusion of Newton's laws, Ohm's law and the law of energy conservation from the physics curriculum of elementary schools in the Czech Republic!
MENU

Links to other remote labs

Remote labs in the Czech Republic

experimenty Praha

Vzdálené experimenty (iSES)
Matematicko-fyzikální fakulta – kabinet výuky obecné fyziky
Univerzita Karlova v Praze

http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory extern-link

 • Elektromagnetická indukce
 • Meteorologická stanice v Praze
 • Radioaktivita (5 pokusů)
 • Přeměna solární energie
 • Magnetické pole v ose cívky
 • Polarizace světla (Sš)
 • Ohyb elektromagnetického záření
 • Heisenbergův princip neurčitosti
 • Vnější fotoefekt
 • Vlastní a vynucené oscilace
 • Einsteinův-de Haasův pokus
 • Spektra
 • Faradayův jev (magnetooptika)
 • Regulace vodní hladiny
 • Usměrňovač
 • Franckův-Hertzův experiment
 • Sériový obvod RLC
 • VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

experimenty olomouc

Vzdáleně ovládaná laboratoř
Přírodovědecká fakulta – katedra experimentální fyziky
Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ extern-link

 • Voltampérové charakteristiky šesti různých zdrojů světla
 • Určení tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla
 • Studium proudění vody v soustavě trubic
 • Meteorologická stanice v Olomouci
 • Monitorování radioaktivního pozadí v Olomouci

experimenty usti nad labem

Vzdálené experimenty
Přírodovědecká fakulta – katedra fyziky
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem

https://www.physics.ujep.cz/cs/vzdalene-experimenty/ extern-link

 • Voltampérové charakteristiky LED diod – Měření Planckovy konstanty
 • Sériový obvod RLC
 • Vlastní, tlumené a vynucené kmity na pružině
 • Matematické kyvadlo

experimenty plzen-2

Vzdálené úlohy
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni

http://kof.zcu.cz/st/sm/remisdipl/index2.htm extern-link

 • Obvod s odporem
 • Obvod s indukčností
 • Obvod s kapacitou
 • Obvod s Složený obvod

experimenty benesov

Vzdálené pracoviště ISES Web Control
Gymnázium Benešov

http://ises.gbn.cz:8080/ – moved to an unknown destination

 • Monitorování přírodního radiačního pozadí

experimenty brno

Online vzdáleně řízené laboratoře
Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita v Brně

http://ises.tym.cz/ – moved to an unknown destination

 • Měření charakteristik FV panelu
 • Meteorologická stanice
 • Nucené kmity
 • Dioda
 • Tranzistor I
 • Tranzistor II
 • Integrovaný obvod 7400
 • Tyristor
 • Optická lavice
 • Studium deformace

experimenty plzen

Vzdálená laboratoř
Fakulta elektrotechnická – katedra výkonové elektroniky a strojů
Západočeská univerzita v Plzni

http://remote1.kev.zcu.cz/ – moved to an unknown destination

 • Robotická ruka
 • Výtah
 • Regulace motoru

experimenty pardubice

Vzdálené pracoviště ISES Web Control
SPŠE Pardubice

http://pokus.spse.cz/ – moved to an unknown destination

 • Motor a tachodynamo

Remote labs in the Slovak Republic

experimenty trnava

Vzdialené laboratórium
Pedagogická fakulta – katedra fyziky
Trnavská univerzita v Trnave

http://kf.truni.sk/remotelab – moved to an unknown destination

 • Monitoring počasia
 • Elektrochemický článok
 • Matematické kyvadlo
 • Voľný pád
 • Faradayov zákon
 • Oscilácie v RLC obvode
 • Prechodové javy v elektrických oscilátoroch
 • Zdroj jednosmerného napätia luminisčenčných diód
 • Archimedov zákon
 • Premena energií

Remote Online Pet Monitoring

We cheer for the Capybaras!

kapybara

Remote monitoring and control of physics experiments is all well and good. We need to relax and have some fun sometimes. What could be more fun than remotely watching animals on the other side of the world. 😉 And we love capybaras.

Enjoy it with us!