UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Základní charakteristiky bipolárního tranzistoru

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním ověřte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:

Ovládání experimentu

ovládání experimentu - Remote-LAB GymKT - PAVEL
  1. nastavení bázového proudu - el. napětí v obvodu báze lze zvolit pomocí posuvníku

  2. kolektorový obvod - nastavení hodnoty el. napětí (proudu) v kolektorovém obvodu

  3. zápis hodnot do tabulky - změřené hodnoty se zapíší do tabulky hodnot

  4. typ charakteristiky - volba typu měřené charakteristiky (převodní nebo výstupní)

  5. tabulka experimentálních hodnot - hodnoty el. napětí a el. proudů se uloží pro vynesení do grafu zadané charakteristiky

  6. práce s daty v tabulce - zobrazit graf, uložit data, smazat tabulku


> Ovládací panel <