UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Určení horizontální složky mag. pole Země

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním ověřte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:

Ovládání experimentu

ovládání experimentu - Remote-LAB GymKT - NICOL
  1. nastavení el. proudu - el. proud lze zvolit pomocí posuvníku

  2. webová kamera - kamera zobrazuje stupnici kompasu (Střelka je vychylována magn. polem Helmholtzových cívek)

  3. experimentální hodnoty - hodnota el. proudu je načítána automaticky, úhel střelky kompasu je třeba odečíst z webové kamery. (Orientační hodnota magnetického pole je zobrazena pro žáky základní školy, kteří neurčí magn. pole Helmholtzových cívek.)

  4. zápis hodnot do tabulky - změřené hodnoty se zapíší do tabulky hodnot

  5. tabulka experimentálních hodnot - elektrický proud a úhel vychýlení střelky kompasu (Magnetické pole je nutné dopočítat až při zpracování dle platného vzorce pro magn. pole Helmholtzových cívek)

  6. práce s daty v tabulce - zobrazit graf, uložit data, smazat tabulku


> Ovládací panel <