NOTICE:
We disagree with the exclusion of Newton's laws, Ohm's law and the energy conservation law from physics of primary schools in the Czech Republic!
MENU

Absorpce ionizujícího záření v materiálu

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním se přesvěčte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:


Vzdálený experiment