UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

K8055-M.A.R.I.E.
(Management Application for Remote Internet Experiments)

Popis aplikace

Mnoho lidí hledá řešení jak vzdáleně řídit nějaký reálný proces. Kupříkladu natáčet webovou kameru pro sledování objektu, zapnout topení před příjezdem na víkend a podobně. Pochopitelně dnes je již plno profesionálních řešení např. na bázi GSM modulů. Naší snahou však bylo vytvořit aplikační řešení, pomocí kterého by bylo možné vzdáleně přes internet ovládat experimentální aparaturu fyzikálního pokusu. Takto ovládané pokusy pak tvoří tzv. vzdálenou laboratoř, kterou lze využívat jak pro přímou výuku, tak pro samostatnou domácí přípravu studentů. V dnešní době je již několik řešení pro tvorbu vzdálených laboratoří, ale většina z nich je velmi nákladná (řádově desítky tisíc Kč na jednu úlohu). Naším cílem tedy bylo vytvoření nízkorozpočtového řešení, které by bylo využitelné pro většinu potřebných aplikací, dosahovalo podobných parametrů jako doposud známá řešení, ale díky své nízké finanční náročnosti by jej mohli využívat i tvůrci bez potřebného finančního zázemí. Je pochopitelné, že toto řešení nebude tolik „komfortní“ a velkou část ušetřených peněz bude muset tvůrce-vývojář vydat v podobě svého úsilí.

K8055-MARIE web page
obr. 1 - Vzdálené řízení USB desky Velleman K8055 webovou stránkou

Námi vyvinutá řídicí aplikace K8055-MARIE (Management Application for Remote Internet Experiments) je aplikace, která umožňuje vzdálené (internetové) řízení experimentální USB desky K8055 (viz obr. 1). Univerzální experimentální deska K8055 je profesionálním výrobkem firmy Velleman, deska disponuje pěticí digitálních vstupů (dva s funkcí čítačů), dvěma analogovými vstupy (s možností tlumení i zesílení), dále pak osmi digitálními výstupy a dvojicí analogových výstupů (jak napěťové, tak s šířkově modulovanými pulsy). Deska je napájena přímo z USB rozhranní PC. Z hlediska technického je deska K8055 jako rozšíření klasického PC o vstupně-výstupní možnosti více než dostačující. Deska je dodávána ve formě elektronické stavebnice (cca 900 Kč) či jako již hotový modul (cca 1500 Kč). K desce je pochopitelně dodán i ovládací software včetně příslušných DLL knihoven pro vývoj vlastních aplikací.

K8055-MARIE connection
obr. 2 - Schéma komunikace aplikace K8055-MARIE a strany klienta


Na základě originální řídicí DLL knihovny byla vyvinuta pro vzdálené řízení desky K8055 aplikace K8055-MARIE. Tato aplikace umožňuje plné ovládání experimentální USB desky K8055 tj. nastavení analogových i digitálních výstupů, načítání analogových i digitálních vstupů, práce s parametry čítačů. Aplikace K8055-MARIE je spuštěna na počítači, ke kterému je deska K8055 připojena, a pomocí webové stránky umístěné na webovém serveru lze desku K8055 vzdáleně ovládat (viz obr. 2).

K8055-MARIE