MENU

K8055-M.A.R.I.E.
(Management Application for Remote Internet Experiments)

Stažení aplikace a demo použití

Aplikace K8055-MARIE (Management Application for Remote Internet Experiments) je aplikace, která umožňuje vzdálené (internetové) řízení experimentální USB desky K8055. Aplikace umožňuje plné ovládání experimentální USB desky K8055 tj. nastavení analogových i digitálních výstupů, načítání analogových i digitálních vstupů, práce s parametry čítačů. Aplikace K8055-MARIE je spuštěna na počítači, ke kterému je deska K8055 připojena, a pomocí webové stránky umístěné na webovém serveru lze desku K8055 vzdáleně ovládat.

Download

Aplikace K8055-MARIE je ve fázi vývoje, proto i když je neustále testována, přistupujte k ní jako k verzi β. Pokud si aplikaci stáhnete a vyzkoušíte, prosíme o Vaši zpětnou vazbu! Jen díky tomu budeme moci náš produkt dále rozvíjet.

Aplikace K8055-MARIE je freeware. Aplikaci lze svobodně využívat pro vývoj a provoz webových stránek vzdáleného řízení USB desky K8055. V případě komerčního využití, je nutné na řídicí webové stránky Vašeho projektu vložit viditelný odkaz na stránky Vzdálené laboratoře GymKT.


K8055-MARIE download

Aplikace K8055-MARIE (ver. 2.71)
aktuální verze: 2.71
(23 Aug 2018)
Co nového?
  • Nový řídicí JavaScript K8055.js
  • JavaScriptové funkce umožňují využívat CallBack funkci (zadává se jako další parametr funkce)
  • Opravena chyba řízení "neexistující" karty.
  • ...
Demo: K8055-MARIE (ver. 2.71) + HTML
Přečtěte si návod Instalace Dema, ale také Nastavení Dema.
Obsahuje:
  • Aplikace K8055-MARIE_ver2_71-FPC-3_0.exe + DLL knihovna složka: APP
  • Ukázková HTML stránka pro demonstraci vzdáleného řízení složka: WEB

K8055D.DLL v5.0.0.0 - Technická příručka - česky

DOWNLOAD: Popis funkcí a procedur obsažených v DLL knihovně K8055D.DLL pro přímé řízení USB desky K8055 (český překlad, anglický originál na webu firmy Velleman).
Co připravujeme – K8055-MARIE ver. 2.xx

Více karet K8055 u jediného PC

Aplikace K8055-MARIE verze 1.15 je aplikace pro řízení jediné experimentální USB K8055. Pokud chceme na jednom počítači vzdáleně provozovat dvě a více (max. 4) desek K8055, je to možné. Nikoliv však přímo jednou aplikací K8055-MARIE. Více desek můžeme řídit více aplikacemi – je tedy třeba aplikaci rozkopírovat do více složek a spustit tyto aplikace jako různé procesy. U každé aplikace pak je třeba nastavit jiný komunikační port (popř. volací znak Call-KEY).

Aplikace K8055-MARIE řady 2 (tj. verze 2.00 a vyšší) již bude schopna komunikovat až se 4 deskami K8055 na jediném komunikačním portu. Adresace jednotlivých desek K8055 připojených k počítači se pak bude řídit volacím znakem Call-KEY. Provoz více desek tak bude mnohem korektnější a též bude i méně zatěžovat hardwarové prostředky řídicího počítače.

Přidání nových vzdálených příkazů

První skupinou rozšiřujících příkazů budou příkazy spojující několik standardních příkazů. Díky tomu nebude nutné zasílat každý příkaz zvláště, ale jen jako jeden povel. Například načtení stavu všech vstupů desky K8055 - není pak třeba načítat zvlášť analogové a pak znova digitální vstupy. Reálná prodleva při vzdáleném řízení je cca 1 sekunda na příkaz (dle rychlosti připojení). Díky těmto příkazovým balíčkům se sníží počet požadavků zasílaných webovou stránkou a tím se zrychlí i odezva aplikace.

Druhá skupina příkazů bude zaměřena na práci s čítačem. Díky řídicí prodlevě při vzdáleném řízení nelze pomocí standardních příkazů přesně nastavit interval čítání. Nové příkazy přesunou toto nastavení na stranu aplikace K8055-MARIE a webová stránka se pak bude jen dotazovat na výsledky čítání.

Přechod na K8055D.DLL ver. 5.0.0.0

Firma Velleman hardwarově přepracovala desku K8055 a nyní ji prodává v nové verzi K8055N. K této desce je nyní dodávána nová DLL knihovna K8055D.DLL (ver. 5.0.0.0). Tato knihovna je zpětně kompatibilní s předchozí verzí DLL knihovny K8055D.DLL (ver. 4.0.0.0 a nižší).

Kromě novějšího kódu a podpory dalšího vývoje nabízí tato nová verze řídicí knihovny i některé nové příkazy pro řízení desky K8055. Díky těmto příkazům bude možné nejen vytvořit efektivnější kód aplikace K8055-MARIE, ale i rozšířit řídicí JavaScript K8055.js o tyto nové příkazy. Díky tomu, že budeme nadále poskytovat aplikaci K8055-MARIE i s novou DLL knihovnou nebude ohrožena další podpora ale i zpětná kompatibilita nových verzí naší aplikace.