UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Teplotní závislost odporu kovu a polovodiče

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním ověřte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:

Ovládání experimentu

ovládání experimentu - Remote-LAB GymKT - VILI
  1. nastavení teploty - teplotu lze zvolit pomocí 12 připravených hodnot

  2. experimentální hodnoty - hodnoty odporů jsou načítány automaticky, teplotu je třeba odečíst z webové kamery

  3. webová kamera - kamera zobrazuje displej digitálního teploměru s teplotou měřených prvků

  4. zápis hodnot do tabulky - změřené hodnoty se zapíší do tabulky hodnot

  5. tabulka experimentálních hodnot - t, Rk a Rp

  6. práce s daty v tabulce - zobrazit graf, uložit data, smazat tabulku


> Ovládací panel <