UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Voltampérová charakteristika LED
(přibližné určení Planckovy konstanty)

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním ověřte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:

Ovládání experimentu

ovládání experimentu - Remote-LAB GymKT - CECIL
  1. nastavení el. napětí - el. napětí lze zvolit pomocí posuvníku nebo pomocí tlačítek + a

  2. experimentální hodnoty - hodnota el. napětí na diodě a el. proudu procházejícím přes diodu

  3. webová kamera - kamera zobrazuje pětici LED, na kterých probíhá měření (zvolená LED se po překročení Up rozsvítí)

  4. zápis hodnot do tabulky - změřené hodnoty se zapíší do tabulky hodnot

  5. tabulka experimentálních hodnot - hodnoty el. napětí a el. proudu se uloží pro vynesení do V-A charakteristiky

  6. práce s daty v tabulce - zobrazit graf, uložit data, smazat tabulku


> Ovládací panel <