MENU

Zatěžovací charakteristika zdroje

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním se přesvěčte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:

Ovládání experimentu

ovládání experimentu - Remote-LAB GymKT - ZaCHaRIAS
  1. nastavení odebíraného proudu - velikost proudu odebíraného ze zdroje lze zvolit posuvníkem; proud lze též měnit tlačítky + a .

  2. exp. hodnoty a jejich zápis do tabulky - zobrazení aktuálně změřených hodnot, experimentální hodnoty lze tlačítkem zapsat do tabulky hodnot

  3. typ zdroje - volba typu měřeného zdroje (alkalický nebo zinko-chloridový)

  4. tabulka experimentálních hodnot - hodnoty el. proudu odebíraného ze zdroje a svorkového napětí jsou uloženy v tabulce pro uložení či vynesení do grafu

  5. práce s daty v tabulce - zobrazit graf, uložit data, smazat tabulku


> Ovládací panel <