NOTICE:
Experiments are stopped from June 15 to January 1, 2019 (The reason is still ongoing construction work near the laboratory.).
The experiment is in (trial) operation now. It is equipped with a backup power-supply.

MENU

Studium difrakčních jevů
(Difrakce na mřížce)

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním se přesvěčte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:


Vzdálený experiment