UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

K8055-M.A.R.I.E.
(Management Application for Remote Internet Experiments)

Jazyková lokalizace pro aplikaci K8055-MARIE

Načítání lokalizačních INI souborů aplikace K8055-MARIE je možné až od verze 2.71.

Jazyková varianta je automaticky detekována aplikací přímo z prostředí Windows. Existuje-li v aktuální složce aplikace (tam kde je EXE soubor) podsložka lng a v ní potřebný INI soubor, je tato lokalizace načtena – anglická varianta nepotřebuje INI soubor, je totiž již obsažena přímo v aplikaci.

 

Stav souborů překladu

OFICIÁLNÍ aktuálně platné verze:

cs cs.ini download Stáhnout edit Upravit a poslat k novému schválení

 

UŽIVATELSKÉ soubory právě čekající na schválení (Stále můžete upravit):

de de.ini (05. January 2023 - 21:49:09.) edit Editovat soubor download Stáhnout pro testování
hi hi.ini (05. January 2023 - 21:49:09.) edit Editovat soubor download Stáhnout pro testování
pl pl.ini (05. January 2023 - 21:49:09.) edit Editovat soubor download Stáhnout pro testování
sk sk.ini (05. January 2023 - 21:49:09.) edit Editovat soubor download Stáhnout pro testování

Jak testovat překlad?
Nahrajte INI soubor do složky lng, kterou vytvoříte ve složce aplikace (pokud již tato podsložka neexistuje).
Chcete-li testovat lokalizační soubor jiného jazyka než je Váš operační systém, zazálohujte původní soubor Vašeho jazyka a soubor testovaného jazyka přejmenujte na kód jazyka verze OS.

new Založit nový jazykový souborPřeložte původní anglický text do nového jazyka.

Zadejte obecně platný kód jazyka:  (en, de, cs…)
[Main]
[CardPanels]
[USB-Com_Card]

 

Symbol %A is a placeholder for a variable (Card Addr.). Keep it!!!
[Server_Card]
[K8055-Config_Card]
[Protocol]
[Texts]

 

Symbol %A is a placeholder for a variable (Card Addr.). Keep it!!!