UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Kmity na pružině
(buzené kmity & tlumené kmity)

Vzdálený experiment

Důležité:
Pro start a ovládání vzdáleně ovládané úlohy musí mít Váš internetový prohlížeč nainstalované a povolené některé služby. Před spuštěním ověřte, že tomu tak je.

Systémové požadavky pro start vzdáleného experimentu:

Ovládání experimentu

ovládání experimentu - Remote-LAB GymKT - IRMA
  1. webová kamera - kamera sleduje reálný experiment (je možné sledovat velikost okamžité výchylky pružinového oscilátoru)

  2. záznam experimentálních hodnot - experimentální data lze pomocí tlačítek záznamu ukládat a později zobrazit, či uložit do PC

  3. nastavení budící frekvence - budící frekvenci lze nastavit na připravené hodnoty (tlačítka) a nebo měnit plynule (posuvník)

  4. graf okamžitých hodnot - okamžité hodnoty budícího napětí (červeně) a okamžité výchylky (modře) jsou vykreslovány do grafu


> Ovládací panel <

 

Vznik tohoto experimentu byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

EU ROP logo

CZ.1.14/2.4.00/34.03174
Vybavení pro posílení přírodovědně technického vzdělávání