UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Vzdálené internetové experimenty

Vzdáleně řízená internetová laboratoř obsahuje reálné fyzikální experimenty, které je možné ovládat prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Naše vzdálené experimenty lze využívat zcela zdarma a bez nutnosti jakékoliv registrace. Naměřené data si lze vždy stáhnout do svého počítače, kde lze s nimi nadále pracovat.

Vzdálená laboratoř GymKT

Na těchto stránkách postupně budeme prezentovat jednotlivé vzdálené (internetově řízené) experimenty, které na naší škole vznikají. Prostřednictvím sítě Internet můžete tyto pokusy nejen pozorovat, ale především na nich přímo měřit reálná data. Vzdálené experimenty lze kupříkladu využít jako demonstrační pokus při multimediálně podpořené frontální výuce, nebo (díky jejich 24 hodinové dostupnosti) též jako experimentální domácí úkol pro studenty. Své nezpochybnitelné využití nacházejí i při tzv. distanční výuce.

Vzdáleně ovládané experimenty mají oproti klasickým školním experimentům v tradičních školních laboratořích nebo oproti virtuálním simulacím řadu podstatných výhod.

Remote-LAB GymKT - poster
dostupnost

DOSTUPNOST

Volný přístup do laboratoře (kdykoliv, odkudkoliv), experimentátor nepotřebuje žádné fyzikální pomůcky, experiment lze několikrát opakovat.

bezpečnost

BEZPEČNOST

Nehrozí nebezpečí zranění při práci s nebezpečnými látkami, i když uživatelé pracují s reálnými měřicími přístroji.

moderní přístup

MODERNÍ PŘÍSTUP

Zvýšený zájem studentů, úspora času pro učitele, rychlé grafické zpracování naměřených hodnot, naměřená data jsou reálná.

Naše vzdálené experimenty

Naší snahou je zde prezentovat experimenty, které nejsou zcela běžné při výuce, nebo jejichž příprava pro kvalitní provedení je jinak příliš zdlouhavá.

Teplotní závislost odporu kovu a polovodiče

Experiment 1 – VILI
(„Vilík“)

Úloha je zaměřena na měření odporu platinového čidla a termistoru při různých teplotách a srovnání jejich teplotních závislostí elektrického odporu.

Experiment VILI

Přejít na experiment


Určení horizontální složky magn. pole Země

Experiment 2 – NICoL
(„Nikolka“)

Určení horizontální složky magn. pole Země je realizováno srovnáním zemské magnetické indukce a indukce vyvolané uměle pomocí tzv. Helmholtzových cívek.

Experiment NICOL

Přejít na experiment


Vzdálené ovládání robotické paže

Experiment 3 – RAMBO
(„Rambík“)

Úloha není pravým fyzikálním experimentem, ve kterém jde o naměřený výsledek. V této úloze si budete moci „pohrát“ s ovládáním robotické ruky.

Experiment RAMBO

Přejít na experiment


V-A charakteristika LED
(určení Planckovy konstanty)

Experiment 4 – CEcIL
(„Cecilka“)

V úloze lze vzájemně porovnat voltampérové charakteristiky červené, žluté, zelené, modré a bílé LED. Lze též určit hodnotu Planckovy konstanty.

Experiment CECIL

Přejít na experiment


Kmity na pružině
(Nucené kmity & tlumené kmity)

Experiment 5 – IRMA
(„Irma“)

Úloha umožňuje nejen studium vlastního kmitání pružinového oscilátoru a kmitání tlumeného, ale i kmitání buzeného a studium jevu nazvaného „rezonance“.

Experiment IRMA

Přejít na experiment


Základní charakteristiky bipolárního tranzistoru

Experiment 6 – PaVEL
(„Pavlík“)

V úloze je možné měřit výstupní a převodní charakteristiku. Zejména pak lze určit proudový zesilovací činitel zapojení se společným emitorem.

Experiment PAVEL

Přejít na experiment


V-A charakteristika klasické žárovky

VELMA Dinkley
Experiment 7 – VeLMA
(„Velma“)

Úkolem experimentu je proměření voltampérové charakteristiky klasické žárovky, což může být prvním setkáním studentů s tzv. „nelineární zátěží“.

Experiment VELMA

Přejít na experiment


Zatěžovací charakteristika zdroje

Experiment 8 – ZaCHaRIAS
(„Zachariáš“)

Experiment umožňuje proměřit zatěžovací charakteristiku dvou běžně používaných elektrochemických zdrojů - alkalické a zinko-chloridové baterie.

Experiment ZACHARIAS

Přejít na experiment


Studium difrakčních jevů
(Difrakce na mřížce)

Experiment 9 – DiANE
(„Diana“)

Experiment se zaměřuje na studium difrakčního obrazce na optické mřížce. V měření lze určit mřížkovou konstantu mřížky, nebo naopak vlnovou délku použitých laserů.

Experiment DIANE

Přejít na experiment


Zatěžovací charakteristika fotočlánku

Experiment 10 – DEVIL
(„Ďáblík“)

Úloha umožňuje získat základní parametry solárního článku jako zdroje energie. Lze proměřit jak klasickou zatěžovací charakteristiku, tak závislost výkonu na zátěži.

Experiment DEVIL

Přejít na experiment


Absorpce ionizujícího záření v materiálu

Experiment 11 – AbRaHaM
(„Abrahám“)

Experiment se věnuje odstínění záření. Je možné studoval jak vliv různé tloušťky stanoveného materiálu, tak vliv různých použitých materiálů stejné tloušťky.

Experiment ABRAHAM

Přejít na experiment


Meteorologická stanice

Experiment 12 – GENIE
(„Džin“)

Další úloha realizovaná pomocí modulu Arduino s Ethernet Shield. Tentokráte je tento koncept použit jako jednoduchá meteorologická stanice sloužící pro monitoring podmínek v laboratoři.

Experiment GENIE

Přejít na experiment


Vzdálené internetové řízení desky K8055

App: K8055-MARIE
(„Maruška“)

K8055-MARIE je námi vyvíjená aplikace, která umožňuje vzdálené řízení desky Velleman K8055. Pomocí webové stránky ji lze vzdáleně ovládat.

App K8055-MARIE

Spustit demo aplikace


Remote-LAB GymKT - motto
„Žijeme ve společnosti naprosto závislé na vědě a technologii, a přesto skoro nikdo vědě a technologii nerozumí. To je jasný recept na katastrofu.“ (Carl Sagan)
„Tak, sakra, pojďme se aspoň pokusit tu katastrofu odvrátit!“
(Remote-LAB GymKT)